Praktika / Milonga
Avgifter
Nytt fr.o.m. 1 juli 2018....
Golvavgift enstaka tillfällen: 40 kr gäller både medlemmar och icke medlemmar.
Klippkort: 200 kr för 10 ggr, endast medlemmar.
Halvårskort: 300 kr gäller för juli - december 2018, endast medlemmar.
Så här blir man medlem
Lokal: aquí, Artillerigatan 3 om inte annat anges.
Praktika söndagar 18:30-21:30
Praktika är tänkt för att hjälpa varandra med olika moment, steg och turer. Då försöker vi vara så sociala vi någonsin kan och byta danspartner ofta för att få erfarenhet av olika dansare samt se till att alla får träning oavsett om vi är ojämna i antal förare-följare.

Milonga sista söndagen i månaden 18:30-21:30
Det går inte att bara träna, vi måste dansa fritt så ofta som möjligt också! Under juni-augusti har vi i regel ingen organiserad träning utan vi träffas på Milonga för att dansa och umgås. Månadsmilongorna är i form av enkla lättknytisvarianter, du tar med dig något som inte kräver kniv och gaffel för att äta. Har du glömt införskaffa något, kom ändå! Det finns alltid till alla.
I samband med att vi har specialutbildning för medlemmar med externa lärare kan söndagsmilongorna förläggas till lördag efter utbildningspasset. Vid särskilda tillfällen ordnas festivalmilonga. Vi har extra Milonga på Annandag jul och Annandag påsk.
Aktuell information under "Kalendarium".
Praktilonga Sommaren 2018 har vi praktilonga på söndagar.