Medlemskap
 

Var och en, som respekterar och stödjer föreningens mål och erlägger medlemsavgift, äger rätt att vara medlem.

Medlemsavgift år 2018
200 kr
100 kr för ungdom upp till 26 år.
Betalas till föreningens Bankgiro: 793-4888

Uppge: M2018,  namn och födelsedatum.