Anmälan

  • Klicka på länkarna nedan och gör din bokning för de aktiviteter du vill delta i.
  • Efter bokning skickas ett bekräftelsemejl för varje bokad aktivitet, efter antagande kommer ytterligare mejl med antagningsbesked och betalningsinformation.
  • Du kan efter en genomförd bokning (registrering) närsomhelst logga in på Dans.se för att se status på din bokning.
  • Vid frågor kontakta adm@tangonuestro.se

Registration

  • Click on the links below in order to book the activities you would like to participate in.
  • After each booking you will receive a confirmation email indicating your desired activities. Later you will receive an acceptance email which indicates the activities you have been accepted in, as well as payment information.
  • At any time after completing a booking (registration) you can log into Dans.se to see the status of your booking.
  • If you have any questions, please contact
    adm@tangonuestro.se