Kurt-Åke och Yvonne från uppvisning på Härnösands dansdag
Kurt-Åke och Yvonne från uppvisning på Härnösands dansdag

Praktika / Milonga
Avgifter
Inga avgifter eftersom endast medlemmar har tillträde på grund av coronaläget.
Vi förutsätter att du är vaccinerad.
Så här blir man medlem
Lokal: aquí, Artillerigatan 3 om inte annat anges.
söndagar 18.30-21.30 och
torsdagar 20.00-21.30

Praktika är tänkt för att hjälpa varandra med olika moment, steg och turer. Då försöker vi vara så sociala vi någonsin kan och byta danspartner ofta för att få erfarenhet av olika dansare samt se till att alla får träning oavsett om vi är ojämna i antal förare-följare.
Milonga sista söndagen i månaden
Månadsmilongorna är i form av enkla lättknytisvarianter, du tar med dig något som inte kräver kniv och gaffel för att äta. Har du glömt införskaffa något, kom ändå! Det finns alltid till alla.
I samband med att vi har specialutbildning för medlemmar med externa lärare kan söndagsmilongorna förläggas till lördag efter utbildningspasset. Vid särskilda tillfällen ordnas festivalmilonga. Vid påsk har vi Milonga på Annandag påsk istället för söndag.
Aktuell information under "Kalendarium".
Praktilonga är ett mellanting mellan praktika och milonga. Under juni-augusti har vi praktilonga på söndagar.